Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RD Varaždinske Toplice

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VARAŽDINSKE TOPLICE

RADNO VRIJEME I ADRESA

Utorak 09:00 - 16:30
pauza: 12:30 - 13:00 - zatvoreno za prijem korisnika

Četvrtak 7:00 - 14:30
pauza: 10:30 - 11:00 - zatvoreno za prijem korisnika

drugi, četvrti i peti petak u mjesecu
07:00 - 14:30
pauza: 10:30 - 11:00 - zatvoreno za prijem korisnika

prva i treća subota u mjesecu
07:00 - 14:30
pauza: 10:30 - 11:00 - zatvoreno za prijem korisnika

Nedjeljom i praznikom ne radimo.

PRAVO KORIŠTENJA

... imaju korisnici javne
usluge sakupljanja komunalnog
otpada s područja
Grada Varaždinskih Toplica
(domaćinstva), a koji su
podmirili sve dospjele
račune od Čistoće d.o.o.

VAŽNO!

-doći s važećom
osobnom iskaznicom

-prije dolaska u RD, a radi
izbjegavanja nepotrebnih
gužvi, razvrstajte otpad
po grupama iz TABLICE


-u RD korisnik sam odlaže
otpad u kontejnere

-pri dolasku u RD molimo
postupati prema uputama
djelatnika Čistoće d.o.o.

CIJENA

Bez naknade za korisnike
javne usluge sakupljanja komunalnog
otpada iz domaćinstava
(fizičke osobe).

Troškovi rada reciklažnog
dvorišta biti će sadržani
u cijeni javne usluge.

VRSTE OTPADA KOJE MOŽETE  ODLAGATI
U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU  VARAŽDINSKE TOPLICE

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 15:00
UTO: 07:00 - 17:00
SRI: 07:00 - 15:00
ČET: 07:00 - 15:00
PET: 07:00 - 13:00


KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
VARAŽDIN (RD1 i RD2):

Motičnjak 9, 9/A
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Trg bana Jelačića 18, Varaždin - Gradska tržnica.
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 14:30
UTO: 07:00 - 16:30  
SRI: 07:00 - 14:30  
ČET: 07:00 - 14:30  
PET: 07:00 - 12:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice