Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa:

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), a na temelju izjava o postojanju odnosno nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata sa kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, s kojim gospodarskim subjektima trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. PREMUR d.o.o., Varaždin, Zinke Kunc 49, OIB: 45010263105 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA GOSPODARSKOG DVORIŠTA GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM 

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice