Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaštita podataka

Zaštita podataka

U koju svrhu koristimo Vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci se prikupljaju u svrhu pravilnog utvrđivanja korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, u svrhu utvrđivanja korisnika grobnih mjesta, utvrđivanja prava korištenja reciklažnog dvorišta te svih drugih usluga koje pruža TD ČISTOĆA d.o.o. Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. 

Koje su zakonske osnove za prikupljanje Vaših podataka?

Vaše podatke prikupljamo temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19), Odluke JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području te JLS, Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 32/20), Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21).

Koje je vrijeme čuvanja vaših podataka?

Vaši osobni podaci će se upotrebljavati u navedene svrhe u vremenskom razdoblju dok Vam TD ČISTOĆA d.o.o izvršava javnu i druge usluge, odnosno po prestanku izvršavanja javne i drugih usluga u propisanom vremenu čuvanja osobnih podataka.

Vaša prava?

Pravo na pristup osobnim podacima — imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.

Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka — u slučaju ako su Vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena, prezimena, adrese i slično).

Pravo na brisanje osobnih podataka — ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka

S kime dijelimo vaše osobne podatke?

S trećim stranama dijelimo Vaše osobne podatke na sljedeće načine: koristimo usluge dobavljača za pripremanje računa, tiskanje računa i dostavljanje. Tamo gdje koristimo usluge treće strane za obradu Vaših osobnih podataka, osigurali smo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke. Vaše osobne podatke otkriti ćemo samo kada je to izričito propisano zakonom, te u sudskim postupcima.

Pohrana podataka?

Svi podaci korisnika pohranjeni su na osiguranim poslužiteljima, pismohrani i arhivi. Vaši osobni podaci su kod nas sigurni i nećemo ih prosljeđivati, prodavati niti ustupati drugim privatnim ili pravnim osobama. Iznimku može činiti slučaj kada nadležno tijelo zahtijeva pristup osobnim podacima.

Sigurnosni razlozi (video-nadzor)?

Radi osiguranja zaštite ljudi i imovine, objekti mogu biti pod video nadzorom. Ako je objekt pod video nadzorom, na ulasku u isti postavljena je obavijest o video nadzoru sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Obavijest o posljedicama nepružanja podataka

Pružanje Vaših osobnih podataka je zakonska obveza tj. uvjet nužan za sklapanje ugovora,  a moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže su nemogućnost izvršavanja naših usluga i zakonske sankcije koje mogu iz toga proizići.

Izmjene naših pravila o obradi osobnih podataka korisnika usluga

S vremena na vrijeme, ažurirat ćemo ova pravila o obradi i zaštiti Vaših podataka kako  bismo vas obavijestili o promjenama u vezi s obradom i zaštitom Vaših osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka može se kontaktirati na broj telefona 042/212 996 ili na e-poštu info@cistoca-vz.hr

Obrasci:

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika

Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka možete pronaći na poveznicama:

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679
Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu podataka (NN 42/2018)
Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice