free responsive web templates

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VARAŽDIN

RADNO VRIJEME

Utorak 10:00 - 17:00
Srijeda 10:00 - 17:00
Četvrtak 10:00 - 17:00
Petak 10:00 - 17:00
Subota 08:00 - 13:00

Ponedjeljkom, nedjeljom
i praznikom ne radimo.

PRAVO KORIŠTENJA

... imaju korisnici javne
usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada sa područja
Grada Varaždina i Općine
Trnovec Bartolovečki 

(domaćinstva), a koji su
podmirili sve dospjele
račune od Čistoće d.o.o.

VAŽNO!

-doći sa važećom
osobnom iskaznicom

-prije dolaska u RD, a radi
izbjegavanja nepotrebnih
gužvi, razvrstajte otpad
po grupama iz TABLICE


-u RD korisnik sam odlaže
otpad u kontejnere

-pri dolasku u RD molimo
postupati prema uputama
djelatnika Čistoće d.o.o.

CIJENA

Bez naknade za korisnike
javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada iz domaćinstava
(fizičke osobe).

Troškovi rada reciklažnog
dvorišta biti će sadržani
u cijeni javne usluge.

Pronađite nas na karti

VRSTE OTPADA KOJE MOŽETE  ODLAGATI
U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU  VARAŽDIN

Upute za korištenje reciklažnog
dvorišta 

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
UTO - PET od 10:00 - 17:00
SUB od 08:00 - 13:00

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Augusta Šenoe 12
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 07:00 - 13:00
SUB od 08:00 - 11:00


OPERATIVA:
Trg Pavla Štoosa 41
42000 Varaždin


RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin
Radno vrijeme: 
PON od 10:00 - 17:00